Archiv měsíce

1. neděle adventní

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

S ohledem na to, že je možné, že opatření budou opět nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro tyto účely prosíme uvádějte při platbě své datum narození a adresu.

Opatření od 23. 11. 2020

Opatření od 23. 11. 2020

Podle opatření 4. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu do 20 osob, pokud nejde o členy jedné domácnosti, osoby mají mezi sebou udržovat rozestupy alespoň 2 metry Protože se mší svatých v naší farnosti ve všední dny účastní obvykle méně než 20 osob, budou ve všední dny od pondělí do pátku mše svaté slaveny v 18:00 s účastí lidu (resp. do 20 lidí podle toho, kdo přijde dříve).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v sobotu v 18:00 a 20:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v neděli ve 20:00 v Kunraticích. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné nadále tvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel zůstává otevřen v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, po domluvě je otec Vojtěch pochopitelně k dispozici i kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Proběhl přímý přenos bohoslužby v neděli v 9:30 z farního kostela v Praze-Kunraticích.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Můžete si přečíst prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska k současné situaci s výzvou k postu.

S ohledem na to, že je možné, že opatření budou opět nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti a děkujeme těm, kteří již farnost takto podporují.

Biskupové také vyzývají k podpoře Papežských misijních děl. Protože se nemohla uskutečnit sbírka na misijní neděli, prosí o přispění darem. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Opatření od 18. 11. 2020

Opatření od 18. 11. 2020

Podle opatření 5. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu do 15 osob. Protože se mší svatých v naší farnosti ve všední dny účastní obvykle méně než 15 osob, budou ve všední dny od pondělí do pátku mše svaté slaveny v 18:00 s účastí lidu (resp. do 15 lidí podle toho, kdo přijde dříve).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v sobotu v 18:00 a 20:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v neděli ve 20:00 v Kunraticích. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné nadále tvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel je otevřen v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, po domluvě je otec Vojtěch pochopitelně k dispozici i kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.

33. neděle v mezidobí

Proběhl přímý přenos mše svaté z farního kostela 15. 11. v 9:30.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde. Děkujeme také za vaše finanční dary pro farnost, zvláště v nynější době, kdy se nekonají nedělní bohoslužby s účastí lidu a pravidelné nedělní sbírky.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

32. neděle v mezidobí

Proběhl přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela 8. 11. od 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě, zvláště v tento dušičkový čas.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

Můžete si přečíst informaci v návaznosti na teroristické útoky, ke kterým došlo v nedávné době ve Vídni.

Zvláště v této době, kdy se nemohou konat pravidelné nedělní sbírky, budeme vděční, pokud přispějete farnosti darem. Je také možné přispět na činnost Arcidiecézní charity (na dnešní den měla připadat účelová sbírka na charitu). Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha, č. ú. 749011/5500, var. symbol 2303.

Novéna k svaté Anežce České

Novéna k svaté Anežce České

Na příští pátek 13. 11. připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději. (Sv. Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Zveme tedy k modlitbě novény ke sv. Anežce České, s laskavým svolením nakladatelství Lípa je novéna ke stažení zde.