Archiv měsíce

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vše samozřejmě dá-li Bůh …

Bohoslužby jsou v návaznosti na nařízení vlády od pondělí 12. 10. omezeny tak, že se jich může účastnit nejvýše 10 osob, konají-li se uvnitř (tedy v kostele). Na základě upřesnění Arcibiskupství pražského se do počtu na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, příp. další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Ve všední dny v naší farnosti budou bohoslužby jako obvykle, od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu bude mše svatá v 8:00. Mší svatých se může účastnit nejvýše 10 osob podle toho, kdo přijde dříve. Příští neděli budou mše svaté v obvyklé časy, ale v Kunraticích bez účasti lidu. Nezpívá se, prosíme, aby účastníci mše svaté měli roušku a přijímali na ruku.

V neděli bude kostel otevřen k přijetí svátostí v čase 13:00-16:00.

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní bohoslužby z kostela sv. Jakuba, dá-li Bůh, také příští neděli bude možné sledovat mši svatou z farního kostela on-line, odkaz bude k dispozici na webu farnosti.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Můžete si přečíst list národního ředitele Papežských misijních děl zde. Otázka sbírky na misie, která měla být původně příští neděli a která se nebude moci uskutečnit, bude projednána na příštím plenárním zasedání ČBK (České biskupské konference).

Čeští a moravští biskupové také vřele vybízejí k modlitbě růžence. Spojme se v modlitbě a prosme za ukončení pandemie.

Opět v době nouzového stavu

V neděli bude kostel sv. Jakuba v Kunraticích otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 13:00-16:00. Můžete využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Při mši svaté v neděli v 9:30 bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu z farního kostela.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Víkendovka „Svatí superhrdinové“ 9.-11.10.

Všechny mladé lidi ve věku 11 – cca 15 let srdečně zveme na víkendovku do Nazareta, jejímž tématem budou svatí. Víkendovka bude, dá-li Bůh, v termínu 9.-11. 10., přihlásit se na ni můžete zde a plakátek si můžete stáhnout zde. Srdečně zveme!

Aktualizace 5. 10. 2020: s lítostí oznamujeme, že z důvodu přijatých opatření se bohužel víkendovka nebude moci uskutečnit. Přejeme všem pevné zdraví, hojnost Božího požehnání a těšíme se na víkendovky, které budou v budoucnu.

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Hromadné akce jsou v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. zakázány od 5. 10. v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou pohřbů a svateb.
  • Pro bohoslužby je stanoveno, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a dále že osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení (tedy kromě podávání svatého přijímání), a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Účastníci mše svaté mají pochopitelně roušku. Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo odsouhlaseno, že liturgické zpěvy lze praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od lidu, nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).
  • V naší farnosti se mší svatých účastní většinou méně než 100 lidí, tj. mše svaté se zatím budou konat podle obvyklého pořádku. Větší hromadné akce (jako např. farní setkání) se nyní konat nebudou, setkání malých společenství, v kterých se setkává do deseti osob, jsou možná a konat se budou. Výuka náboženství se pochopitelně konat bude.

Otec Vojtěch je se nyní nachází v karanténě a podstoupil test na covid-19 s negativním výsledkem. Zdraví všechny farníky, pamatuje v modlitbě a přeje všem, na přímluvu svatého Františka, požehnanou neděli!