30. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli od 9:30. Uskutečnila se také farní káva on-line. Kostel bude otevřen k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00, následující dny od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě.

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde.