Opatření od 22. 10. 2020

Opatření od 22. 10. 2020

Od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, podle něhož mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné slavit mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + nejvýše 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

  • Bohoslužby budou od dnešního dne tedy slouženy bez účasti lidu, v případě zájmu o individuální účast na mši svaté se prosím ozvěte otci Vojtěchovi, mobil 732 106 466.
  • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu níže najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe (příspěvek z 9. 10.). Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, modlitbě nad texty Písma dané neděle nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
  • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
  • Ostatní aktivity do odvolání nebudou, v případě výjimek budou domluveny on-line varianty.

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.