Opatření od 14. 10. 2020

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

  • Bohoslužby jsou omezeny, stejně jako ostatní setkání, na nejvýše 6 osob. Protože v naší farnosti mše svaté obvykle přesahují počet 6 věřících, je třeba se na všechny mše svaté předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. V případě, že bude naplněn počet šest věřících, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. Mše svaté budou slouženy, dá-li Bůh, v obvyklé časy, tedy od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu v 8:00, v neděli v Kunraticích v 8:00 a 9:30 a v Hrnčířích v 11:00. Prosíme, aby účastníci měli roušku a přijímali na ruku.
  • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe. Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, třeba modlitbě nad texty Písma dané neděle, nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
  • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
  • Ostatní aktivity jsou možné pouze v počtu do 6 osob. Ostatní program ani výuka náboženství se tedy do odvolání nekoná (kromě výjimek, které budou domluveny jednotlivě, samozřejmě v souladu s ustanovením možnosti setkání do 6 osob).