Aktuální úprava farního programu

Aktuální úprava farního programu

S účinností od 14. 10. vláda České republiky zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob s tím, že zákaz se bohužel vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (nevztahuje se jen na svatby a pohřby), viz usnesení vlády z 12. října 2020. V naší farnosti nyní bude následující program:

  • Mše svaté budou slouženy v obvyklé časy, ale je třeba se na ně předem přihlásit u otce Vojtěcha.
  • Nedělní mše svatá v 9:30 bude přenášena v přímém přenosu, odkaz bude na webu farnosti.
  • Kostel otevřený k modlitbě a přijetí svátostí od pondělí do soboty 16:00-18:00, v neděli 13:00-17:00.
  • Nebudou setkání v rámci farnosti, setkání malých společenství ani výuka náboženství dětí.

Využijme čas otevřeného kostela, přijetí svátosti smíření a svatého přijímání a možnost přihlásit se na jednotlivé mše svaté, pochopitelně do počtu pěti lidí. V těchto dnech se také více modleme, za pozornost zvlášť stojí modlitba růžence. Otec Vojtěch je vám jako kněz plně k dispozici, kdykoliv se na něj obraťte (nejlépe telefonicky, mobil 732 106 466).