Opět v době nouzového stavu

V neděli bude kostel sv. Jakuba v Kunraticích otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 13:00-16:00. Můžete využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Při mši svaté v neděli v 9:30 bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu z farního kostela.