Archiv měsíce

30. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli od 9:30. Další přímý přenos bude v neděli 1. 11. v 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě.

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit při sledování živého vysílání některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:

 • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě nebo v domě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
 • I když budete doma, doporučujeme pro zvolit slavnostní oblečení.
 • Příprava místa: místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, pochopitelně neplánujte hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti.
 • Pokud jste z Kunratic, můžete 5 minut před začátkem bohoslužby otevřít okno a slyšet zvony.
 • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon během přenosu odložit.
 • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

S ohledem na to, že je možné, že opatření budou opět nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro tyto účely prosíme uvádějte při platbě své datum narození a adresu.

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde.

Opatření od 22. 10. 2020

Opatření od 22. 10. 2020

Od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, podle něhož mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné slavit mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + nejvýše 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

 • Bohoslužby budou od dnešního dne tedy slouženy bez účasti lidu, v případě zájmu o individuální účast na mši svaté se prosím ozvěte otci Vojtěchovi, mobil 732 106 466.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu níže najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe (příspěvek z 9. 10.). Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, modlitbě nad texty Písma dané neděle nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity do odvolání nebudou, v případě výjimek budou domluveny on-line varianty.

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

29. neděle v mezidobí | posvícení

29. neděle v mezidobí | posvícení

V Kunraticích slavíme slavnost výročí posvěcení kostela, budeme číst Ez 43,1-2.4-7a, 1Petr 2,4-9, Jan 4,19-24.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z farního kostela 18. 10. v 9:30. Proběhlo také setkání některých farníků při farní kávě on-line v neděli v 11:00 zde. Můžete si také přečíst nedělní ohlášky, jsou k dispozici zde.

Opatření od 14. 10. 2020

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

 • Bohoslužby jsou omezeny, stejně jako ostatní setkání, na nejvýše 6 osob. Protože v naší farnosti mše svaté obvykle přesahují počet 6 věřících, je třeba se na všechny mše svaté předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. V případě, že bude naplněn počet šest věřících, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. Mše svaté budou slouženy, dá-li Bůh, v obvyklé časy, tedy od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu v 8:00, v neděli v Kunraticích v 8:00 a 9:30 a v Hrnčířích v 11:00. Prosíme, aby účastníci měli roušku a přijímali na ruku.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe. Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, třeba modlitbě nad texty Písma dané neděle, nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity jsou možné pouze v počtu do 6 osob. Ostatní program ani výuka náboženství se tedy do odvolání nekoná (kromě výjimek, které budou domluveny jednotlivě, samozřejmě v souladu s ustanovením možnosti setkání do 6 osob).

 

Aktuální úprava farního programu

Aktuální úprava farního programu

S účinností od 14. 10. vláda České republiky zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob s tím, že zákaz se bohužel vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (nevztahuje se jen na svatby a pohřby), viz usnesení vlády z 12. října 2020. V naší farnosti nyní bude následující program:

 • Mše svaté budou slouženy v obvyklé časy, ale je třeba se na ně předem přihlásit u otce Vojtěcha.
 • Nedělní mše svatá v 9:30 bude přenášena v přímém přenosu, odkaz bude na webu farnosti.
 • Kostel otevřený k modlitbě a přijetí svátostí od pondělí do soboty 16:00-18:00, v neděli 13:00-17:00.
 • Nebudou setkání v rámci farnosti, setkání malých společenství ani výuka náboženství dětí.

Využijme čas otevřeného kostela, přijetí svátosti smíření a svatého přijímání a možnost přihlásit se na jednotlivé mše svaté, pochopitelně do počtu pěti lidí. V těchto dnech se také více modleme, za pozornost zvlášť stojí modlitba růžence. Otec Vojtěch je vám jako kněz plně k dispozici, kdykoliv se na něj obraťte (nejlépe telefonicky, mobil 732 106 466).

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vše samozřejmě dá-li Bůh …

Bohoslužby jsou v návaznosti na nařízení vlády od pondělí 12. 10. omezeny tak, že se jich může účastnit nejvýše 10 osob, konají-li se uvnitř (tedy v kostele). Na základě upřesnění Arcibiskupství pražského se do počtu na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, příp. další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Ve všední dny v naší farnosti budou bohoslužby jako obvykle, od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu bude mše svatá v 8:00. Mší svatých se může účastnit nejvýše 10 osob podle toho, kdo přijde dříve. Příští neděli budou mše svaté v obvyklé časy, ale v Kunraticích bez účasti lidu. Nezpívá se, prosíme, aby účastníci mše svaté měli roušku a přijímali na ruku.

V neděli bude kostel otevřen k přijetí svátostí v čase 13:00-16:00.

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní bohoslužby z kostela sv. Jakuba, dá-li Bůh, také příští neděli bude možné sledovat mši svatou z farního kostela on-line, odkaz bude k dispozici na webu farnosti.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Můžete si přečíst list národního ředitele Papežských misijních děl zde. Otázka sbírky na misie, která měla být původně příští neděli a která se nebude moci uskutečnit, bude projednána na příštím plenárním zasedání ČBK (České biskupské konference).

Čeští a moravští biskupové také vřele vybízejí k modlitbě růžence. Spojme se v modlitbě a prosme za ukončení pandemie.

Opět v době nouzového stavu

V neděli bude kostel sv. Jakuba v Kunraticích otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 13:00-16:00. Můžete využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Při mši svaté v neděli v 9:30 bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu z farního kostela.