Archiv měsíce

Slavnost Všech svatých

Slavnost Všech svatých

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli 1. 11. od 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě, zvláště v tento dušičkový čas.

Uskutečnila se farní káva on-line v neděli v 11:00.

Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek:

 1. svátost smíření v okruhu těchto dní,
 2. přijetí svatého přijímání ten den,
 3. modlitba na úmysl Svatého otce ten den;
 4. dnes odpoledne a zítra po celý den při návštěvě kostela modlitba Páně a vyznání víry;
  následující dny při návštěvě hřbitova modlitba alespoň v duchu za zemřelé.

Z rozhodnutí Apoštolské penitencierie je prodloužena možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci celý listopad. Celý dokument je ke stažení zde.

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

30. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli od 9:30. Uskutečnila se také farní káva on-line. Kostel bude otevřen k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00, následující dny od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě.

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde.

Opatření od 22. 10. 2020

Opatření od 22. 10. 2020

Od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, podle něhož mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné slavit mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + nejvýše 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

 • Bohoslužby budou od dnešního dne tedy slouženy bez účasti lidu, v případě zájmu o individuální účast na mši svaté se prosím ozvěte otci Vojtěchovi, mobil 732 106 466.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu níže najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe (příspěvek z 9. 10.). Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, modlitbě nad texty Písma dané neděle nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity do odvolání nebudou, v případě výjimek budou domluveny on-line varianty.

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

29. neděle v mezidobí | posvícení

29. neděle v mezidobí | posvícení

V Kunraticích slavíme slavnost výročí posvěcení kostela, budeme číst Ez 43,1-2.4-7a, 1Petr 2,4-9, Jan 4,19-24.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z farního kostela 18. 10. v 9:30. Proběhlo také setkání některých farníků při farní kávě on-line v neděli v 11:00 zde. Můžete si také přečíst nedělní ohlášky, jsou k dispozici zde.

Opatření od 14. 10. 2020

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

 • Bohoslužby jsou omezeny, stejně jako ostatní setkání, na nejvýše 6 osob. Protože v naší farnosti mše svaté obvykle přesahují počet 6 věřících, je třeba se na všechny mše svaté předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. V případě, že bude naplněn počet šest věřících, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. Mše svaté budou slouženy, dá-li Bůh, v obvyklé časy, tedy od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu v 8:00, v neděli v Kunraticích v 8:00 a 9:30 a v Hrnčířích v 11:00. Prosíme, aby účastníci měli roušku a přijímali na ruku.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe. Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, třeba modlitbě nad texty Písma dané neděle, nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity jsou možné pouze v počtu do 6 osob. Ostatní program ani výuka náboženství se tedy do odvolání nekoná (kromě výjimek, které budou domluveny jednotlivě, samozřejmě v souladu s ustanovením možnosti setkání do 6 osob).

 

Aktuální úprava farního programu

Aktuální úprava farního programu

S účinností od 14. 10. vláda České republiky zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob s tím, že zákaz se bohužel vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (nevztahuje se jen na svatby a pohřby), viz usnesení vlády z 12. října 2020. V naší farnosti nyní bude následující program:

 • Mše svaté budou slouženy v obvyklé časy, ale je třeba se na ně předem přihlásit u otce Vojtěcha.
 • Nedělní mše svatá v 9:30 bude přenášena v přímém přenosu, odkaz bude na webu farnosti.
 • Kostel otevřený k modlitbě a přijetí svátostí od pondělí do soboty 16:00-18:00, v neděli 13:00-17:00.
 • Nebudou setkání v rámci farnosti, setkání malých společenství ani výuka náboženství dětí.

Využijme čas otevřeného kostela, přijetí svátosti smíření a svatého přijímání a možnost přihlásit se na jednotlivé mše svaté, pochopitelně do počtu pěti lidí. V těchto dnech se také více modleme, za pozornost zvlášť stojí modlitba růžence. Otec Vojtěch je vám jako kněz plně k dispozici, kdykoliv se na něj obraťte (nejlépe telefonicky, mobil 732 106 466).