Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při mších svatých si budeme vyprošovat dary Ducha svatého do celého nového školního roku. Žákům i učitelům budeme vyprošovat zvláštní Boží požehnání. Odpoledne bude farní setkání na zahradě v 15:00, přijďte v neformálním oblečení. Nebudou chybět soutěže pro děti i dospělé, kteří budou chtít.

Včera byl v pražské katedrále k jáhenské službě vysvěcen Václav Šustr, který bude jako jáhen působit v Kralupech nad Vltavou.