Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Již nyní srdečně zveme na mši svatou 6. 9. v 9:30 s požehnáním žákům a učitelům, při kterých budeme prosit o dary Ducha svatého do celého nového školního roku. Odpoledne od 15:00 srdečně zveme k farnímu setkání v Nazaretě a na zahradě s grilováním (na toto setkání doporučujeme přijít v neformálním oblečení). Přijďte klidně již dříve, od 14:00.

Můžete si také přečíst Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2020.