Archiv měsíce

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Od této neděle probíhá letní tábor Runway na Hoře Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let. Prosíme pamatujte na všechny účastníky i organizátory v modlitbě. Více informací, fotogalerie i svědectví účastníků najdete na www.runwaycamp.cz.

Požehnání Mariánského sloupu

Požehnání Mariánského sloupu

Srdečně zveme na slavnost požehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. Od 10:00 bude slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, a kolem poledne bude sloup požehnán.

Můžete si stáhnout letáček s novénou při příležitosti požehnání Mariánského sloupu, a kartičku s modlitbou a obrázkem Mariánského sloupu nebo kartičku s modlitbou a obrázkem Panny Marie Rynecké.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Minulý týden začala v Hrnčířích oprava ohradní zdi kolem kostela – původní stav při pohledu z ulice viz obrázek. Opravu finančně podpoří Magistrát hl. města Prahy, v jednání je podpora z Ministerstva kultury a také z MČ Praha-Šeberov. Děkujeme i dárci, který na opravu přispěl.