Archiv měsíce

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Již nyní srdečně zveme na mši svatou 6. 9. v 9:30 s požehnáním žákům a učitelům, při kterých budeme prosit o dary Ducha svatého do celého nového školního roku. Odpoledne od 15:00 srdečně zveme k farnímu setkání v Nazaretě a na zahradě s grilováním (na toto setkání doporučujeme přijít v neformálním oblečení). Přijďte klidně již dříve, od 14:00.

Můžete si také přečíst Poselství papeže Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2020.

Rozvrh náboženství 2020/2021

Rozvrh náboženství 2020/2021

Máme velkou radost, že vám v naší farnosti můžeme opět nabídnout výuku náboženství a další programy pro děti. Přestože tíha odpovědnosti v otázce křesťanské výchovy leží především na rodičích, rádi v tomto nelehkém, ale krásném úkolu chceme nabídnout pomoc.

Letos bychom chtěli nabídnout pro děti do 5. třídy setkávání ve čtyřech skupinách:

 • Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • ÚTERÝ 17:00-17:50, Mirjam Hlaváčová, 732503277, mirjam.hlavacova@gmail.com
 • Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší nebo starší)
  • ÚTERÝ 17:00-17:50, P. Vojtěch Smolka, 732106466, smolka.vojtech@gmail.com
 • Mladší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. – 4. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, Ali Váchalová, 731625940, alieliska@seznam.cz
 • Starší děti, které již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 4. – 6. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:50, Jana Vargová, 724550573, vargovajana@seznam.cz

Děti od 6. třídy a mladé (2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií) srdečně zveme na „spolčo“ – nebude-li řečeno jinak, spolčo bude v Nazaretě 2. a 4. středy v měsíci od 19:00 do cca 20:30.

Přihlášku a informace si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2020-2021.

Výuka začne v týdnu od 21. 9., první spolčo bude 23. 9.

Věříme, že čas, který vložíme do vztahu s Bohem, duchovního růstu a poznávání vlastní víry není ztracený. Využijme možnosti ve víře se vzdělávat a duchovně růst.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí

Ohlášky 20. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Uskutečnil se letní tábor Runway na Hoře Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let, děkujeme za všechny vaše modlitby, Runway byl velkým povzbuzením ve víře mladých lidí.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Od této neděle probíhá letní tábor Runway na Hoře Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let. Prosíme pamatujte na všechny účastníky i organizátory v modlitbě. Více informací, fotogalerie i svědectví účastníků najdete na www.runwaycamp.cz.

Požehnání Mariánského sloupu

Požehnání Mariánského sloupu

Srdečně zveme na slavnost požehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se uskuteční o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. 8. Od 10:00 bude slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, a kolem poledne bude sloup požehnán.

Můžete si stáhnout letáček s novénou při příležitosti požehnání Mariánského sloupu, a kartičku s modlitbou a obrázkem Mariánského sloupu nebo kartičku s modlitbou a obrázkem Panny Marie Rynecké.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Minulý týden začala v Hrnčířích oprava ohradní zdi kolem kostela – původní stav při pohledu z ulice viz obrázek. Opravu finančně podpoří Magistrát hl. města Prahy, v jednání je podpora z Ministerstva kultury a také z MČ Praha-Šeberov. Děkujeme i dárci, který na opravu přispěl.