Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Na Velehradě naši biskupové potvrdili, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění. K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, naši biskupové ze srdce žehnají.

Opět tedy zveme všechny věřící k návratu k liturgickému a svátostnému životu, který byl před zahájením karanténních opatření. Již také pominul důvod k dispenzi od účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách.