Archiv měsíce

Ohlášky 17. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k přečtení zde.

Jak jste jistě zaznamenali, kvůli nemoci covid-19 je opět zavedena povinnost nosit roušky pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas. Maximální počet účastníků ve stejný čas uvnitř je 500, venku 1000.

Česká biskupská konference doporučuje dodržovat i předchozí hygienická opatření jako používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

Ohlášky 15. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Na Velehradě naši biskupové potvrdili, že vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění. K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, naši biskupové ze srdce žehnají.

Opět tedy zveme všechny věřící k návratu k liturgickému a svátostnému životu, který byl před zahájením karanténních opatření. Již také pominul důvod k dispenzi od účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách.

Ohlášky Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Ohlášky Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Ohlášky této neděle, kterou slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje, si můžete přečíst zde.

Všem, kteří v těchto dnech mají naplánované dovolené nebo jedou na prázdniny, přejeme ochranu na cestách, dobře prožitý čas a Boží požehnání.