Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Aktuální ohlášky si můžete přečíst zde.

Pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit dnešní slavnosti prvního svatého přijímání v našem kostele, byla možnost sledovat tuto slavnostní mši svatou v přímém přenosu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní slavnosti, a děkujeme také jáhnu Mirovi, který děti při přípravě na první svatou zpověď a k prvnímu svatému přijímání doprovázel.