Archiv měsíce

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního setkání ve středu 24. 6. a děkujeme pochopitelně i otci Mirovi za organizaci setkání a občerstvení. Od 1. 7. bude otec Miro působit jako farní vikář ve farnosti Vlašim a jako administrátor excurrendo farnosti Veliš u Vlašimi. Pro jeho kněžskou službu otci Mirovi přejeme hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme také na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na kněžské svěcení v katedrále sv. Víta v sobotu 20. 6. v 10:00, ke kněžské službě bude vysvěcen i jáhen Miro.
  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro v neděli 21. 6. v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme i na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Aktuální ohlášky si můžete přečíst zde.

Pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit dnešní slavnosti prvního svatého přijímání v našem kostele, byla možnost sledovat tuto slavnostní mši svatou v přímém přenosu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní slavnosti, a děkujeme také jáhnu Mirovi, který děti při přípravě na první svatou zpověď a k prvnímu svatému přijímání doprovázel.