Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na Svatodušní vigilii s udílením křtu, biřmování a prvního svatého přijímání dospělých v sobotu 30. 5. večer ve 20:00 v kostele sv. Jakuba.
  • Srdečně zveme na mši svatou a májovou pobožnost pod širým nebem u kapličky ve Zdiměřicích příští neděli 31. 5. v 11:00, mše svatá v Hrnčířích ten den nebude.