Kněžské svěcení a primice Miro

Kněžské svěcení a primice Miro

Milí farníci,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na své kněžské svěcení a slavení primiční mše svaté. Všechny podstatné informace naleznete v pozvánce.

Po primici s farností sv. Prokopa na pražském Žižkově připravujeme občerstvení v prostorách Sladkovského gymnázia. Abychom mohli lépe odhadnout množství všech dobrot, které pro vás chceme připravit, prosím vás o vyplnění krátkého formuláře o vaší účasti na občerstvení zde.

Přijměte můj upřímný dík za vaši podporu, povzbuzení a jakoukoli pomoc jak duchovní, tak materiální během své jáhenské praxe zde v Kunraticích. Za celý tento krásný rok svého působení ve zdejší farnosti bych chtěl spolu s vámi děkovat při děkovné mši svaté ve středu 24. 6. od 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba Staršího. Uvědomuji si s bázní, že bez Hospodina a dobrých přátel kolem sebe bych tuto cestu nezvládl ujít.

Těším se na vás!

Miro Auxt