4. neděle velikonoční 3. 5.

Nedělní ohlášky si můžete přečíst zde. Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v 9:30.

Připomínáme, že na nedělní mši svatou do Kunratic je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, který také sdělí možnosti, na které mše svaté je ještě aktuálně volná kapacita. Přihlašování je možné osobně v kostele nebo telefonicky či pomocí SMS (732 106 466). Mše svaté budou, dá-li Bůh, v kostele sv. Jakuba v tyto časy:

  • nedělní mše sv. v sobotu večer v 18:00 a 20:00
  • nedělní mše sv. v neděli v 8:00, 9:30 (s přímým přenosem), 11:00 a 18:00

V případě, že bude na některou mši svatou naplněn počet 15 přihlášených účastníků, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. V případě většího zájmu je možné domluvit také přidání další mše svaté, např. v neděli ve 20:00.

Mše svatá v Hrnčířích bude v neděli v 11:00 (do 15 lidí podle toho, kdo přijde dříve).

Kostel v Kunraticích bude otevřen k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli 15:00-17:00.