Archiv měsíce

Ohlášky Seslání Ducha svatého

Ohlášky ze Slavnosti Seslání Ducha svatého, která letos připadá na 31. 5., si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu svatodušní vigilie a také děkujeme těm, kteří pomohli s úklidem kapličky ve Zdiměřicích. Přejeme všem požehnané Letnice a hojnost darů Ducha Božího.

Noc kostelů 12. 6. 2020

Noc kostelů 12. 6. 2020

Jako každý rok i letos se naše farnost připojí k projektu Noc kostelů. Najděte si čas, přijďte nahlédnout do našich kostelů a pozvěte také ty, pro které by mohla být návštěva kostela inspirativní. V kostele svatého Jakuba bude k dispozici, podobně jako minulý rok, razítko s vyobrazením kostela. Více informací o akci naleznete na webu Noci kostelů.

Srdečně zveme na program v naší farnosti. Více na plakátcích zde:

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na Svatodušní vigilii s udílením křtu, biřmování a prvního svatého přijímání dospělých v sobotu 30. 5. večer ve 20:00 v kostele sv. Jakuba.
  • Srdečně zveme na mši svatou a májovou pobožnost pod širým nebem u kapličky ve Zdiměřicích příští neděli 31. 5. v 11:00, mše svatá v Hrnčířích ten den nebude.

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde. Přejeme všem požehnanou a radostnou 6. neděli velikonoční!

Srdečně zveme na svatodušní vigilii, která se uskuteční v předvečer Letnic, v sobotu 30. 5. ve 20:00. Během vigilie bude pokřtěn, biřmován a poprvé přijme eucharistii jeden dospělý katechumen naší farnosti a jeden další dospělý farník poprvé přijme eucharistii. Srdečně zveme. Plakátek si můžete stáhnout zde.

Kněžské svěcení a primice Miro

Kněžské svěcení a primice Miro

Milí farníci,

dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na své kněžské svěcení a slavení primiční mše svaté. Všechny podstatné informace naleznete v pozvánce.

Po primici s farností sv. Prokopa na pražském Žižkově připravujeme občerstvení v prostorách Sladkovského gymnázia. Abychom mohli lépe odhadnout množství všech dobrot, které pro vás chceme připravit, prosím vás o vyplnění krátkého formuláře o vaší účasti na občerstvení zde.

Přijměte můj upřímný dík za vaši podporu, povzbuzení a jakoukoli pomoc jak duchovní, tak materiální během své jáhenské praxe zde v Kunraticích. Za celý tento krásný rok svého působení ve zdejší farnosti bych chtěl spolu s vámi děkovat při děkovné mši svaté ve středu 24. 6. od 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba Staršího. Uvědomuji si s bázní, že bez Hospodina a dobrých přátel kolem sebe bych tuto cestu nezvládl ujít.

Těším se na vás!

Miro Auxt

5. neděle velikonoční 10. 5.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v 9:30 z kunratického kostela.

Ohlášky 5. neděle velikonoční jsou k dispozici zde.

Od 11. 5. jsou již povolené bohoslužby do 100 účastníků. Protože v naší farnosti mše svaté obvykle nepřesahují počet 100 účastníků, mše svaté jsou již dle obvyklého harmonogramu, resp. do 100 účastníků podle toho, kdo přijde dříve, samozřejmě za dodržení příslušných hygienických opatření:

  • účastníci zachovávají rozestupy alespoň 2 m (s výjimkou členů jedné rodiny nebo jinak propojených osob)
  • účastníci si při vstupu do kostela povinně vydezinfikují ruce
  • účastníci mají v kostele na nose a ústech roušku, samozřejmě mimo okamžik svatého přijímání.

4. neděle velikonoční 3. 5.

Nedělní ohlášky si můžete přečíst zde. Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v 9:30.

Připomínáme, že na nedělní mši svatou do Kunratic je třeba se předem přihlásit u otce Vojtěcha, který také sdělí možnosti, na které mše svaté je ještě aktuálně volná kapacita. Přihlašování je možné osobně v kostele nebo telefonicky či pomocí SMS (732 106 466). Mše svaté budou, dá-li Bůh, v kostele sv. Jakuba v tyto časy:

  • nedělní mše sv. v sobotu večer v 18:00 a 20:00
  • nedělní mše sv. v neděli v 8:00, 9:30 (s přímým přenosem), 11:00 a 18:00

V případě, že bude na některou mši svatou naplněn počet 15 přihlášených účastníků, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. V případě většího zájmu je možné domluvit také přidání další mše svaté, např. v neděli ve 20:00.

Mše svatá v Hrnčířích bude v neděli v 11:00 (do 15 lidí podle toho, kdo přijde dříve).

Kostel v Kunraticích bude otevřen k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli 15:00-17:00.