Archiv měsíce

Bílá sobota 11. 4.

Bílá sobota je dnem modliteb u Ježíšova hrobu. K meditaci doporučujeme také krásný text z homilie na Velkou a svatou sobotu, který najdete jako druhé čtení v dnešní modlitbě se čtením v breviáři. Homilii si můžete vyslechnout zde:

K osobní modlitbě u Božího hrobu můžete navštívit farní kostel v čase od 10:00 do 16:00. Svaté přijímání se dnes podává pouze umírajícím.

Velký pátek 10. 4. 15:00 a 18:00

Velký pátek je dnem postu a rozjímání o utrpení našeho Pána. V naší farnosti se uskutečnily přímé přenosy křížové cesty v 15:00 a velkopátečních obřadů v 18:00. 

Jsme rádi, že jste s námi vytvořili společenství modlitby a že jsme i takto mohli společně, jako farní společenství, rozjímat o utrpení Páně.

Zelený čtvrtek 9. 4. 18:00

Uskutečnil se přímý přenos bohoslužby z kunratického kostela. Kázání, které při této bohoslužbě zaznělo a které si můžete také poslechnout jako duchovní slovo povzbuzení, je k dispozici zde:

Prožijme opravdově jak Zelený čtvrtek, tak i následujících dny Svatého týdne a Velikonoc. Přestože jsou Velikonoce jiné, Pán nás jimi chce jistě provést a obdarovat. Pozvání k Zelenému čtvrtku najdete zde:

Po mši svaté, během večera:
  • Můžete se sjednotit s Kristem v Getsemanech při osobní modlitbě a skutečně jí dnes věnovat čas.
  • Můžete využít např. textů Jan 13-17, nebo si přečíst pašije Jan 18-19.

Kázání Květná neděle 5. 4.

Můžete si poslechnout kázání Květné neděle, které zaznělo v návaznosti na evangelium o příchodu Páně do Jeruzaléma. Během odpoledne nebo následujících pár dní si můžete přijít do kostela pro kočičky, ratolesti, které byly na začátku dnešní mše svaté požehnány.

Tato slova jsou zároveň duchovním povzbuzením do nadcházejících dní Svatého týdne a jejich prožívání v rodinách. Velikonoce budou letos zajisté jiné než obvykle, ale to ještě nemusí znamenat, že musí být hůře prožité. Jak je prožijeme, záleží (i) na nás!

Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květná neděle

Ohlášky Květné neděle si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst také pastýřské slovo našich otců biskupů k Velikonocům a velikonoční výzvu českých a moravských biskupů věřícím ohledně zapálení svíčky v okně a vystavení obrazu Vzkříšeného Pána na Bílou sobotu večer.  Plakátek si můžete prohlédnout zde.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc:

  • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
  • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
  • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
  • 11. 4. Bílá sobota Velikonoční vigilie ve 20:00
  • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
  • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem.

Přímý přenos mše svaté 5.4. 9:30

Proběhl přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30. Můžete se ve farních zprávách inspirovat, jak Květnou neděli lépe oslavit, anebo shlédnout krátké zvací video ke Svatému týdnu:

Po mši svaté můžete navštívit ve stanovených hodinách kostel za účelem přijetí svátostí. Pokud s ohledem na bezpečnost nechcete do kostela vstupovat, můžete k němu alespoň přijít na dohled a v tichosti se poklonit svátostnému Kristu.

Farní zprávy duben 2020

Farní zprávy duben 2020

Farní zprávy na měsíc duben jsou k dispozici zde.

Protože nemůžeme slavit letošní Velikonoce ve farním společenství v kostele, můžete kromě duchovního společenství při přímých přenosech využít náměty, jak prožít Velikonoce doma a v rodině. Nenechme si vzít nejkrásnější a nejdůležitější svátky v roce a dobře a opravdově je prožijme.