Kázání Květná neděle 5. 4.

Můžete si poslechnout kázání Květné neděle, které zaznělo v návaznosti na evangelium o příchodu Páně do Jeruzaléma. Během odpoledne nebo následujících pár dní si můžete přijít do kostela pro kočičky, ratolesti, které byly na začátku dnešní mše svaté požehnány.

Tato slova jsou zároveň duchovním povzbuzením do nadcházejících dní Svatého týdne a jejich prožívání v rodinách. Velikonoce budou letos zajisté jiné než obvykle, ale to ještě nemusí znamenat, že musí být hůře prožité. Jak je prožijeme, záleží (i) na nás!