Kázání Zvěstování Páně 25. 3.

Při slavnosti Zvěstování Páně bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 18:00. Slovo povzbuzení, které zaznělo jako kázání při této mši svaté, si můžete vyslechnout zde:

Připomínáme také krásnou modlitbu Anděl Páně, která nádherně tajemství vtělení připomíná:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii | a ona počala z Ducha svatého. | Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, | ať se mi stane podle tvého slova. | Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem | a přebývalo mezi námi. | Zdrávas, Maria …

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, | aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.