Archiv měsíce

Kázání 5. neděle postní 29. 3.

Na 5. neděli postní bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30. Záznam kázání, také jako duchovní povzbuzení do současné situace, si můžete poslechnout zde:

Pro individuální modlitbu, slavení svátosti smíření a přijetí eucharistie bude otevřen kostel v neděli v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny v časech 15:00-17:00.

S ohledem na to, že vládní opatření budou patrně nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu.

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst letáček Jak žít spolu a s virem Covid-19. V pátek proběhla v Římě eucharistická adorace spojená s požehnáním Urbi et orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Svatý Otec František. Přečtěte si promluvu Svatého Otce.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc z našeho farního kostela:

  • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
  • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
  • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
  • 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00
  • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
  • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Jako vždy je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem. Zvláště starším a nemocným farníkům určitě doporučujeme odložit předvelikonoční svátost smíření na později.

Kázání Zvěstování Páně 25. 3.

Při slavnosti Zvěstování Páně bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 18:00. Slovo povzbuzení, které zaznělo jako kázání při této mši svaté, si můžete vyslechnout zde:

Připomínáme také krásnou modlitbu Anděl Páně, která nádherně tajemství vtělení připomíná:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii | a ona počala z Ducha svatého. | Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, | ať se mi stane podle tvého slova. | Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem | a přebývalo mezi námi. | Zdrávas, Maria …

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, | aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ohlášky 4. neděle postní

Ohlášky 4. neděle postní si můžete přečíst zde. Věnujte prosím pozornost informaci ohledně úpravě farního programu v souvislosti s pandemií koronaviru (do odvolání jsou zrušené mše svaté s účastí lidu i ostatní programy naší farnosti, při kterých se farníci setkávají). Můžete si přečíst také leták Jak žít spolu a s virem Covid-19.

V neděli bude otevřen kostel svatého Jakuba v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny pak v časech 15:00-17:00. Mše svatá v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu.

Účelová sbírka na činnost arcidiecézní charity, plánovaná na tuto neděli, se nemohla uskutečnit. Pokud chcete, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: číslo účtu 749011/5500, var. symbol 2303.

Úprava farního programu

Úprava farního programu

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky a Slovo ke krizovému opatření Vlády České republiky budou až do odvolání také mše svaté ve všední dny (v obvyklých časech) slouženy bez účasti lidu. Do odvolání se ruší veškerá setkávání v rámci farnosti, tedy i setkání malých společenství, příprava dospělých ke křtu i malá společenství farníků.

Pro individuální modlitbu, případně přijetí svátostí, bude kostel otevřen ve všední dny v čase 15:00-17:00. V případě potřeby duchovní péče se obraťte, nejlépe telefonicky, na otce Vojtěcha, mobil 732 106 466.

Ohlášky 3. neděle postní

Ohlášky 3. neděle postní si můžete přečíst zde. Věnujte prosím pozornost informacím ohledně zvláštních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

V neděli bude kostel sv. Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00. Můžete sledovat také přímé přenosy bohoslužeb a využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Mše svatá v neděli v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu.

Opatření kvůli koronaviru

Opatření kvůli koronaviru

Prosíme farníky, aby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky dbali na výzvy a rozhodnutí našich biskupů. V naší pražské arcidiecézi byl v návaznosti na vyhlášený stav nouze napsán dopis kněžím, podle něhož je upraven program farnosti.

Protože účast na nedělních mších svatých v naší farnosti přesahuje 30 lidí, tyto mše svaté jsou do odvolání zrušené – jak v Kunraticích, tak v Hrnčířích. Mše svaté ve všední dny, na kterých je účast do 30 lidí, prozatím zůstávají beze změny.

V neděli bude kostel sv. Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí, svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00. Můžete sledovat také přímé přenosy bohoslužeb a využít pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení eucharistie. Lze také využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na bohoslužbu v rodině s dětmi. Samozřejmě také doporučujeme duchovní svaté přijímání. Mše svatá v neděli v 9:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích bude sloužena bez účasti lidu, ale bude možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře díky přímému přenosu. Odkaz ke sledování přímého přenosu je k dispozici na webu farnosti.

Do odvolání se ruší: farní káva, výuka všech skupin náboženství dětí, přednášky z bioetiky.

Prozatím se neruší: setkání malých společenství, příprava dospělých ke křtu, malá setkání farníků.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20:00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.