Vybrané kapitoly z bioetiky

Vybrané kapitoly z bioetiky

Zveme vás na cyklus bioetických přednášek s křesťanskou reflexí, které povede jáhen Miroslav Auxt. Přednášky budou probíhat vybrané středy vždy od 19 hodin ve velkém sále na faře. Těšíme se na Vaši účast.

  • 12. 2. Počátek lidského života
  • 19.2. Eugenika a její sociální důsledky
  • 4.3. Eugenetika a genová terapie
  • 18.3. Neplodnost a asistovaná reprodukce
  • 8.4. Problematika trestu smrti
  • 29.4. Eutanázie
  • 13.5. Paliativní péče

Plakátek si můžete stáhnout zde.