Ohlášky 5. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V úterý při mši sv. v 18:00 bude možné přijmout svátost pomazání nemocných. To se týká vážněji nemocných nebo starších farníků. Je vhodné některý den předtím slavit svátost smíření a při mši svaté přijmout eucharistii.