Ohlášky Slavnost Zjevení Páně

Ohlášky Slavnost Zjevení Páně

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Naše farnost se zapojuje také letos do Tříkrálové sbírky. Již nyní děkujeme za Vaše dary i pomoc s koledováním. Pokud byste se někdo chtěli ještě zapojit v naší farnosti do koledování, kontaktujte prosím Lukáše Svobodu, tel. 602 123 835.