Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy na měsíc leden si můžete přečíst zde.

Ve farních zprávách zmiňovaný apoštolský list papeže Františka Aperuit illis ze dne 30. 9. 2019, kterým ustanovuje 3. neděli v mezidobí jako Neděli Božího slova, je k dispozici zde. Vezměte znovu do rukou Boží slovo, čtěme jej, rozjímejme a modleme se nad ním a nechme našeho Pána, aby nás svým slovem živil.