Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Srdečně zveme na posvícení a farní oběd, který se uskuteční v neděli 20. 10., pokud přijmete pozvání, prosím přihlaste se u otce Vojtěcha, abychom mohli vše připravit. Během odpoledne bude promítání a prezentace o cestách do Izraele od pana Petra Křížka, a to proto, že přemýšlíme o organizaci farní pouti do Svaté Země.