Archiv měsíce

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

  • V pátek bude Slavnost Všech svatých, na slavnostní mši svatou v 18:00 přijal pozvání novokněz Václav Revenda, který po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Pátek je také první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání.
  • V sobotu bude Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. budou v naší farnosti v 8:00 v hrobce za kostelem sv. Jakuba a v 18:00 v kostele sv. Jakuba.
  • Každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé.

Noc v Nazaretě 9.-10. 11.

Noc v Nazaretě 9.-10. 11.

Srdečně zveme všechny děti naší farnosti od cca 2. do cca 7. třídy na další Noc v Nazaretě, která se uskuteční 9.-10. 11. – kde jinde než v Nazaretě. Tentokrát nás bude provázet svatý Martin.

Plakátek si můžete prohlédnout zde, přihlásit se můžete u katechetů nebo u otce Vojtěcha do 6. 11. 2019.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes ve 12:30 se uskuteční farní oběd, již nyní děkujeme všem, kteří se podílejí na jeho přípravě a průběhu a kteří se budou podílet na úklidu. Během odpoledne bude promítání a prezentace o cestách do Izraele od pana Petra Křížka, a to proto, že přemýšlíme o organizaci farní pouti do Svaté Země. Farní káva bude až po obědě.

Srdečně zveme všechny děti na Noc v Nazaretě, plakátek je k dispozici zde.

Víkendovka (NE)OBYČEJNÍ 1.-3. 11.

Víkendovka (NE)OBYČEJNÍ 1.-3. 11.

Pomalu, ale jistě se blíží další z víkendovek v Nazaretě pro lidi od cca 15 do 19 let, tentokrát s tématem (NE)OBYČEJNÍ. Můžete se těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, výborné jídlo a mnoho dalšího. Přihlaste se nejpozději do středy 30. 10.

Plakátek si můžete prohlédnout zde, přihlásit se můžete zde.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

Tento víkend probíhá víkend rodin naší kunratické farnosti v Bozkově, pamatujte prosím na naše rodiny a děti v modlitbě. Fotografie z víkendu uveřejníme na webu za pár dní.