Archiv měsíce

Přihlašování na LIFT 2019-2021

Přihlašování na LIFT 2019-2021

Srdečně zveme na LIFT, formační kurz pro mladé od 16 let, který začne v říjnu 2019. Více info a přihlášky na webu LIFTu, plakátek si můžete prohlédnout zde. O co jde?

LIFT je program pro mladé lidi od 16 do cca 24 let.  Je již druhým ročníkem úspěšného kurzu, který pořádá Arcidiecézní centrum mládeže – ADCM. Název LIFT má podtrhnout, že kurz je určen opravdu všem (nejen tzv. „animátorům“ ve smyslu vedoucích). Animátorství nechápeme jako nějakou zvláštní roli, ale v první řadě jako životní postoj. Anima je latinsky duše a animátor je každý, kdo chce oduševňovat, oživovat a rozhýbávat. Nejdřív sám sebe, pak ostatní. 

Jako křesťané věříme, že ten pravý a naplněný život dává Bůh. Ve vztahu s Bohem můžeme poznat, kdo doopravdy jsme, co je v nás ukryto a k čemu jsme povoláni, abychom byli šťastní. LIFT není kurzem v tom smyslu, že vám předá hotový recept na život. I když se dozvíte spoustu užitečných myšlenek, principů, inspirace, nápadů a způsobů, jak něco chápat nebo dělat, je především pozváním na dobrodružnou cestu objevování sebe sama, tajemství života i Boha.  

Ohlášky 21. neděle v mezidobí

Ohlášky 21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 21. neděle v mezidobí.

Srdečně zveme na jáhenské svěcení Miroslava Auxta. Slavnostní mše svatá, při které budou dva bohoslovci naší arcidiecéze vysvěceni k jáhenské službě, bude v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále sv. Víta. Následné farní setkání s oslavou bude v neděli 8. 9. v 15:00 v Nazaretě.

V souvislosti se Světovým dnem modliteb za péči o stvoření si můžete prohlédnout plakátek zde a přečíst povzbuzení ředitele Sekce pro mládež České biskupské konference zde.

Rozvrh náboženství 2019/2020

Rozvrh náboženství 2019/2020

Také letos bychom vám, resp. vašim dětem, chtěli nabídnout výuku náboženství. Výuka náboženství pro mladší děti (děti před školní docházkou a první stupeň ZŠ) je rozdělena do tří skupin podle rozvrhu. Pro starší děti a mladé (druhý stupeň ZŠ a odpovídající třídy gymnázií) nabízíme společenství mladých – „spolčo“. Nebude-li řečeno jinak, spolčo bude vždy 2. a 4. středu v měsíci od 19:00.

 • Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:55
  • výuku povede katechetka Ali Váchalová
 • Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší/starší)
  • ÚTERÝ 17:00-17:55
  • výuku povede jáhen Miroslav Auxt
 • Děti, kteří již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. – 5. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:55
  • výuku povede katechetka Jana Vargová

Přihlášku a další informace si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2019-2020.

Výuka náboženství začne v týdnu od 23. 9., první spolčo bude 25. 9. 

Věříme, že čas, který investujete do vztahu s Bohem, duchovního růstu a poznávání víry není ztracený. Využijme toho, že se svobodně můžeme vzdělávat a růst, a dopřejme vzdělání a růst ve víře také svým dětem.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 18. neděle v mezidobí.

Od srpna je v naší farnosti ustanoven jako pastorační asistent bohoslovec Miroslav Auxt, který dokončil studium na papežské Lateránské univerzitě a formaci ke kněžství v koleji Nepomucenum v Římě. Miroslav bude, dá-li Bůh, vysvěcen k jáhenské službě v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále svatého Víta. Počítejme s tímto termínem, abychom se mohli opravdu jako celá farnost této slavnosti zúčastnit. V neděli 8. 9. odpoledne pak bude farní setkání a přivítání Miroslava jako jáhna ve farnosti. Na nástěnkách si můžete prohlédnout pozvánku ke svěcení.