Ohlášky 14. neděle v mezidobí

Farní ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnané období dovolených a prázdnin a krásné prožití jistě zaslouženého odpočinku. Kéž při tom nezapomínáme na toho, který nás stvořil, abychom odpočinuli v něm – stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě (srov. sv. Augustin, Vyznání, I. kniha, 1. kapitola).