Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 12. neděle v mezidobí.

Včera 22. 6. přijal v pražské katedrále kněžské svěcení Jaroslav Mrňa. Od 1. 7. 2019 je P. Jaroslav ustanoven jako farní vikář ve farnosti Praha-Stodůlky. Ze srdce děkujeme P. Jaroslavovi za jeho jáhenskou službu v naší farnosti a přejeme mu a vyprošujeme hojnost Božího požehnání pro jeho službu kněžskou.