Archiv měsíce

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 2. neděle velikonoční.

Náš pan kardinál vyhlásil na letošní slavnost Těla a Krve Páně arcidiecézní eucharistický kongres. Přípravou na eucharistický kongres jsou katecheze, které budou zaznívat jednotlivé neděle kromě Letnic až do slavnosti Těla a Krve Páně. Text první katecheze si můžete přičíst zde: Eucharistický kongres 2019 – minikatecheze 2. neděle velikonoční. Plakátek ke kongresu si můžete prohlédnout zde: Arcidiecézní eucharistický kongres 2019 – Eucharistia et labor.

Srdečně zveme na pouť za povolání na Svatou Horu. Mladé zveme také na noční putování, více zde.

Noční putování na Svatou Horu 3.-4. 5.

Noční putování na Svatou Horu 3.-4. 5.

V sobotu 4. 5. se uskuteční již 18. Arcidiecézní pouť za povolání na Svaté Hoře. Srdečně zveme k účasti, slavnostní mše svatá bude v 11:30 a hlavním celebrantem bude, dá-li Bůh, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.

Zveme také na noční putování na Svatou Horu, které se uskuteční v předvečer, více zde.

Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu obřadů během velikonočních svátků: všem kostelnicím, ministrantům, zpěvákům, čtenářům, varhaníkům, vám, kteří jste pomohli s úklidem, vám, kteří jste připravili květiny, kteří jste pomohli s hlídáním kaple i kostela, s občerstvením po vigilii a zkrátka a dobře vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli. Pán Bůh odplať.

Přihlašování na noční pouť za povolání 3.-4. května z Dobříše na Svatou Horu zde.

Plakátek k národnímu pochodu pro život a rodinu si můžete prohlédnout zde.

Diecézní setkání mládeže 13. 4. 2019

Diecézní setkání mládeže 13. 4. 2019

V sobotu proběhlo diecézní setkání mládeže (přesně řečeno Světový den mládeže v pražské arcidiecézi), letos v naší farnosti v Praze-Kunraticích. Fotografie, které pořídil a vybral Ing. Tomáš Ježek z Člověk a víra, si můžete prohlédnout zde.

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní

Aktuální farní ohlášky si můžete přečíst zde: Ohlášky 5. neděle postní. Je také k dispozici rozpis velikonočních bohoslužeb: Program velikonočních bohoslužeb 2019. Srdečně zveme ke společnému slavení Velikonoc v naší farnosti.

Všechny mladé zveme na Arcidiecézní setkání mládeže (přesněji řečeno Světový den mládeže v pražské arcidiecézi). Program tohoto setkání bude následující – podrobnější informace můžete sledovat na facebooku ADCM Praha v rámci události SDM Praha 2019:

  • 9:00 registrace účastníků (náměstí)
  • 9:30 společný program (náměstí)
  • 11:15 skupinky (různá místa)
  • 12:00 oběd (velký sál a zahrada)
  • 13:15 První blok workshopů (různá místa)
  • 14:15 Druhý blok workshopů (různá místa)
  • 15:15 Třetí blok workshopů (různá místa)
  • 16:30 slavení mše svaté (náměstí)

Všechny, nejen mladé, zveme ke společnému slavení eucharistie v 16:30, hlavním celebrantem bude dá-li Bůh pražský arcibiskup, Dominik kardinál Duka. Plakátek si můžete prohlédnout zde: SDM Diecézní setkání mládeže 2019 plakát.