Ohlášky 1. neděle postní

Ohlášky 1. neděle postní si můžete přečíst zde: Ohlášky 1. neděle postní.

Přejeme vám požehnanou a dobře prožitou svatopostní dobu. Kéž se stane skutečností to, co je vyjádřeno v následující modlitbě:

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.