Archiv měsíce

Ohlášky 21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde: Ohlášky 21. neděle v mezidobí. Již je známý rozvrh hodin náboženství v naší farnosti pro školní rok 2017/2018

  • A) Děti před prvním svatým přijímáním: pondělí 17:00, Ali Váchalová
  • B) Příprava na první svaté přijímání: úterý 17:00, P. Vojtěch Smolka
  • C) Mladší děti po prvním svatém přijímání: pondělí 17:00, Jana Vargová
  • D) Starší děti po prvním svatém přijímání: úterý 17:00, Karel Macek

Přihlášky si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2017-2018, vyplněné je prosím zašlete na farní email nebo předejte v sakristii. Již nyní prosím počítejme s výukou náboženství našich dětí.

Ohlášky Svátek Proměnění Páně

Ohlášky dnešního svátku Proměnění Páně si můžete stáhnout zde: Ohlášky Svátek Proměnění Páně.

Arcibiskupství pražské vypisuje výběrová řízení na tři nové pozice: Výběrové řízení lesní správa finanční účetní, Výběrové řízení referent správa budov, Výběrové řízení referent restitučního odboru.

Upozorňujeme, že je možné se přihlásit ke studiu ve Svatém Janu pod skalou, plakátek zde: Škola Svatý Jan pod skalou.