Archiv měsíce

Rorátní mše svaté 2016

Rorátní mše svaté 2016

Srdečně zveme k účasti na rorátních mších sv. v naší farnosti, které budou během celého adventu

úterý, středy a soboty od 6:30 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, po mši sv. jste zváni na snídani
čtvrtky od 6:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích, plakátek ke stažení zde: Roráty Kunratice 2016

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále
OHLÁŠKY
 • Tento víkend je v Nazaretě tematická víkendovka, prosíme farníky i účastníky víkendovky, aby vzájemně pamatovali v modlitbě (na mladé, na naši farnost).
 • Dnes v neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
 • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý po mši svaté od 19:00 bude obvyklé setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry.
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • Ve středu bude kromě obvyklé mše sv. ještě mše sv. ve 12:00 v rámci zasedání sekce pro mládež, mši svatou bude celebrovat dá-li Bůh otec biskup Pavel Posád. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek po mši svaté je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře.
 • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 • V pátek od 19:00 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek snoubenci Hoang Vu Ngoc a Na Nguyen Thi Ngoc.
 • V sobotu 26.11. proběhne rozsvěcení vánočního stromku v Hrnčířích od 16:00 (začátek bude v kostele) a na Libuši od 17:00 (u Alberta, Libušská 400/115, Praha, mezi zastávkami U libušské sokolovny a Sídliště Písnice). Také v neděli 27.11. bude rozsvěcení vánočního stromku v Písnici od 17:00 (nedaleko zastávky Ke Březině). Jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 16:30 bude v katedrále přijata do katechumenátu naše katechumenka Veronika Sutnarová, pamatujme na ni i na ostatní katechumeny naší farnosti v modlitbě.
 • Příští nedělí – první adventní – začíná doba adventní i nový liturgický rok, při všech nedělních mších svatých budou požehnány adventní věnce, můžete si přinést z domu vlastní adventní věnec.
 • Předběžně avizujeme, že v adventní době budou ranní rorátní mše svaté – v úterý, ve středu a v sobotu od 6:30 v Kunraticích a ve čtvrtek od 6:00 v Hrnčířích. V úterý a ve středu proto nebudou večerní mše svaté. Využijme hojně této možnosti duchovního prožití adventu.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C)
 • Pondělí 21.11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Úterý 22.11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 • Středa 23.11. – Nezávazné památky sv. Klementa I., papeže a mučedníka, a sv. Kolumbána, opata
 • Čtvrtek 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
 • Pátek 25.11. – Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
 • Neděle 27.11. – První neděle adventní (A)
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli ve středu v rámci brigády s hrabáním listí, a všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu hubertské mše sv. a následného agapé.
 • Dnes při mši sv. v Hrnčířích dnes pokřtěna Laura Valentina Holubová.
 • Dnešní den je dnem Bible, na nástěnce a na webu zde si můžete přečíst list k dnešnímu dni.
 • Tento víkend jsou v Nazaretě slovenské společenství Ascension a TEC, pamatujme na ně ve svých modlitbách, je prosíme také o modlitbu za naši farnost.
 • Kdo z vás uvažujete vypravit se na farní putování, které bylo plánováno na dnešní odpoledne, ozvěte se prosím otci Vojtěchovi.
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry bude v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz v Nazaretě byl pro nedostatek zájemců již ukončen.
 • HUDBA
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve čtvrtek bude ve farním kostele pohřeb se mší sv. Daniely Paterové (čas bude upřesněn na google kalendáři), v pátek od 9:00 bude ve farním kostele rozloučení beze mše svaté s Marií Kubišovou. Pamatujme na naše zemřelé ve svých modlitbách.
 • Příští víkend 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti, podrobnosti jsou na plakátku a na webu.
 • Příští sobotu 18. 11. zveme k účasti na GodZone tour do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Příští sobotu od 17:00 bude v sále Nazareta setkání svatojakubských poutníků Ultreia.
 • Příští neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 15.11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • Středa 16.11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
 • Čtvrtek 17.11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Pátek 18.11. – Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštoů Petra a Pavla
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Ohlášky 32. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší sv.).
  Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu je mše sv. v 10:00, nikoliv v 8:00.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí a v úterý, ve středu náboženství nebude.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry tento týden nebude.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.11. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Farnost ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Světice a dalšími spolupořadateli zve na 5. hubertskou mši sv. v naší farnosti, která bude slavena v sobotu 12. listopadu 2016 od 10:00 v kostele v Kunraticích. Hlavním celebrantem bude, dá-li Bůh, J.E. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius.
 • V případě pěkného počasí bude příští neděli 13.11. farní putování. Zveme.
 • O víkendu 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí (C)
 • Středa 9.11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
 • Čtvrtek 10.11. – Památka sv. Lva velikého, papeže a učitele církve
 • Pátek 11.11. – Památka sv. Martina, biskupa
 • Sobota 12.11. – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C).
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz