Ohlášky 12. neděle v mezidobí

 • Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka s názvem Svatí superhrdinové, pamatujme na víkendováky v modlitbě (o totéž prosíme víkendováky vzhledem k naší farnosti).
 • Dnes v neděli od 17:00 v Nazaretě zveme na Koncert duchovní a myslivecké hudby.
 • Dnes v neděli od 17:00 v Baráčnické rychtě zveme na setkání farnosti.
 • V úterý se v naší farnosti uskuteční vikariátní konference III. pražského vikariátu.
 • V úterý bude od 19:00 zkouška sboru i setkání s neofyty/katechumeny – setkání poslední v letošním školním roce, Hovory o víře pro tento školní rok již skončily.
 • Také výuka náboženství pro letošní školní rok již skončila, děkujeme velmi oběma našim katechetkám, které výuku náboženství zajistily.
 • V pátek ve 12:00 bude pokřtěn Antonín Kocián.
 • V pátek se uskuteční od 17:00 nácvik rytmické kapely, zveme i další ochotné hudebníky-laiky.
 • V pátek při mši svaté ze slavnosti sv. Jana Křtitele poděkujeme za uplynulý školní rok, po mši svaté srdečně zveme na přátelské posezení dá-li Bůh s opékáním buřtů.
 • V sobotu se v pražské katedrále uskuteční kněžské svěcení, pro naši arcidiecézi budou dá-li Bůh vysvěcení 4 kandidáti. Slavnostní mše sv., na kterou jsme všichni zváni, bude od 10:00. Podpořme svěcence svou účastí i modlitbou.
 • V sobotu v 15:00 uzavřou církevní sňatek – konvalidaci Andrea a Michal Bajačekovi.
 • Srdečně zveme mladé od 16(15) let na Světový den mládeže do Krakova; setkání bude 25.-31.7.2016. Při té příležitosti se hledají dobrovolníci pro pomoc s přijetím poutníků, kteří budou projíždět Prahou. Informace u otce Vojtěcha.
 • Skupina asi 15 mladých lidí kolem 17 let věku, která bude v Praze od 21 do 28.7. 2016, nabízí pomoc s prací (vždy ve všední dny dopoledne, jakákoliv práce např. na zahradě, stavění nebo bourání něčeho, vyklízení atd., pracovali by zadarmo). Pokud byste někdo chtěl využít této nabídky, přihlaste se u otce Vojtěcha.
 • Na bočním oltáři si můžeme vzít farní zprávy na měsíc červen.
 • Po mši svaté jste srdečně zváni na farní kávu.   Pastýřský list.

Neděle 19.6. – 12. neděle v mezidobí (C)

Úterý 21.6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Narodil se 9. III. 1568 v Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Jako prvorozený syn markýze byl nejprve pážetem na florentském dvoře a potom několik let ve Španělsku. Po návratu domů (1585) se zřekl dědičných práv ve prospěch svého mladšího bratra a vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel 21. VI. 1591 v Římě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého a brzy na to (1729) za patrona studující mládeže.

Středa 22.6. – Nezávazné památky sv. Paulína Nolánského, biskupa

Narodil se kolem roku 355 poblíž Bordeaux ve Francii, kde byl jeho otec vysokým římským úředníkem. Zdědil rozsáhlé pozemky a také jeho žena Terezie, španělského původu, přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (389) prodal pozemky a peníze rozdal chudým. Odešel se svou ženou do Španělska a roku 394 byl v Barceloně vysvěcen na kněze. Potom se usadil v Nole v jihoitalské Campanii, tam založil a řídil řeholní společenství a stal se biskupem (411). Snažil se mírnit útrapy obyvatelstva způsobené gótskými nájezdy. Dopisoval si se sv. Augustinem, Ambrožem a Jeronýmem. Byl jedním z největších křesťanských básníků své doby. Zemřel 22. VI. 431 v Nole.

Středa 22.6. – Nezávazná památka sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků.

Jan Fisher se narodil roku 1469 v Beverly v Yorkshire. Po studiích v Cambridge stal se tam profesorem a kancléřem univerzity. Od roku 1504 byl biskupem v Rochestru. Staral se svědomitě o své věřící, často je navštěvoval, zvláště chudé a nemocné. Napsal několik spisů proti bludům své doby. Po desetiměsíčním věznění v londýnském Toweru byl 22. IV. 1535 sťat. Krátce předtím ho papež Pavel III. jmenoval kardinálem. Tomáš More se narodil 7. II. 1478 v Londýně. Studoval v Oxfordu, oženil se a vychoval jednoho syna a tři dcery. Vynikal bystrostí ducha, humorem a zároveň hlubokou zbožností. Je autorem humanistického spisu „Utopie“ (= neexistující místo), v němž vyložil ideální vládní systém. V letech 1529-1532 zastával úřad lorda kancléře. Také on byl uvězněn a 6. VII. 1535 v Londýně popraven. Oba byli odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. V roce 1935 byli prohlášeni za svaté.

PÁTEK 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Neděle 26.6. – 13. neděle v mezidobí (C)